Nappali | Közösségi | Elterelés | Alacsonyküszöbű | Prevenció | Csoportok
Missziónk | Önsegítő csoport | Hálózat | Képgaléria

RÉV
Alacsonyküszöbű szolgáltatásA Szolgálat indulása óta jelen van az alacsonyküszöbű szolgáltatás, ennek keretében a problémaelemzést, a probléma megoldást, a pszichoszociális ártalmak csökkentését, valamint kiegészítő szolgáltatások elérhetőségét (forró teához, hideg élelemhez, rövid pihenési lehetőséghez juttatás) biztosítja az intézmény. A fenntartó, pályázati úton biztosítja a szolgáltatást.


Az alacsonyküszöbű szolgáltatás az intézmény életében az alábbi három fő tevékenységhez kapcsolódik szorosan:


1)
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat az elmúlt évek során folyamatosan foglalkozik olyan deviáns csoportokhoz tartozó fiatalokkal, akiknek a drogok használatához hozzáállása pozitív. Továbbá, olyan szerhasználó fiatalokkal, akik a város terein, közterületein gyűlnek össze, akik az intézményi ellátást elutasították, helyzetükön nem akarnak változtatni vagy a változáshoz nincs elegendő motivációjuk. Ezekben az esetekben, a megkereső munka során a team fő eszköze az információközlés, a szerhasználat általuk megfogalmazott pozitívumainak folyamatos megkérdőjelezése, továbbá hideg élelem biztosításával a szerhasználat járulékos ártalmainak csökkentése.

2.)
A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Székesfehérváron a fiatalok által közkedvelt szórakozóhelyeket és nagyobb rendezvényeket folyamatosan felkeresi, mintegy ez által biztosítva a "party szerviz" lehetőségét. A megkereső munka során a RÉV szemlélete megegyezik a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltakkal, vagyis többek között a veszélyeztetett fiatalokkal történő kommunikáció során a legális és az illegális szerhasználat között nem tesz különbséget.

Mindkét területen a megszólított és szerhasználat szempontjából érintett fiatalokat a Szolgálat munkatársai folyamatosan ellátták és ellátják olyan szórólapokkal, amelyek a Szolgálat elérhetőségét tartalmazzák, mintegy lehetőséget biztosítva a további kapcsolatfelvételre.

A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a szerhasználó fiatalok a Szolgálatnál a későbbiek folyamán megjelennek. Számukra, vagyis az "utcáról beesett" szerhasználók részére az alacsonyküszöbű "drop in" szolgáltatások esetén a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat teljes körűen biztosítja az anonimitást, valamint a szolgáltatás ingyenességét. A krízishelyzetben lévő személyek problémáinak megoldásában segítséget kérő szerhasználó a Szolgálattól - a multidiszciplináris teamnek köszönhetően - azonnal visszajelezést és segítséget kap.

3.)
A megkereső munka eredményeképpen a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot felkereső szerhasználó esetében a cél a minél korábbi kezelésbe vétel. A Szolgálat arra törekszik, hogy a mai kor emberének a problémáira magas szakmai színvonalon tudjon hatékony válaszokat, lehetőségeket adni, gyógyulási alternatívákat felkínálni, a szabadidő hasznos eltöltésére lehetőségeket mutatni, illetve számukra megfelelő közösséget építeni.A RÉV Szolgálat munkatársai és önkéntesei a fiatalok által közkedvelt fesztiválokon, rendezvényeken, utcákon.