Nappali | Közösségi | Elterelés | Alacsonyküszöbű | Prevenció | Csoportok
Missziónk | Önsegítő csoport | Hálózat | Képgaléria

RÉV
CsoportokA RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattól segítséget kérőkkel - állapotuknak megfelelő, különböző ellátási formákban az intézmény sokszínű szolgáltatását biztosítva - szakképzett szakemberek foglalkoznak. Ezen terápiás lehetőségeken kívül, a szenvedélybetegek minél szélesebb körének elérése céljából, a Szolgálat állandó csoportfoglalkozások keretében biztosítja a segítséget kérő személyek meglévő képességeinek megtartását, különböző készségeik fejlesztését, gyógyulását és a társadalomba történő reintegrációját. Az intézményen belül állandóan működő csoportjaink a követezőek:


1.) "Hozzátartozói csoport"

A Szolgálattól segítséget kérő szenvedélybetegek hozzátartozóival, valamint a hasonló helyzetben lévő, de segítséget még nem kért személyekkel történő foglalkozás célja, hogy a szenvedélybetegek hozzátartozói megtanulhassák saját helyzetüket és a szenvedélybeteget is más megközelítésben szemlélni, és e szemléletváltásnak köszönhetően a család el tudjon indulni a gyógyulás útján.

A csoport minden páratlan héten, hétfőn 18.00 és 20.00 óra között vár minden érintetett, érdeklődőt és segíteni szándékozót.


2.) "G. A. csoport"

A Szolgálattól segítséget kérő azon viselkedésbeli addikcióban szenvedő személyek számára nyújt segítséget, akiknek legnagyobb problémát nem a pszichoaktív szertől való függés, hanem játékszenvedélyük jelenti.

A csoport minden kedden 18.00 és 20.00 óra között várja az érintetteket.


3.) "Szocioterápiás foglalkozások"

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött szerződés alapján külön foglalkozás keretében a Szolgálatnál a megelőző-felvilágosító szolgáltatáson, vagyis elterelésen résztvevő személyekkel történő foglakozás, amely az önismeret fejlesztését célozza.

A foglalkozás minden páratlan héten, szerdánként 14.00 és 16.00 óra között várja a résztvevőket.


4.) "Fiatalok kábítószer-ellenes klubja"

A foglalkozás azoknak a fiataloknak szól, akik érdeklődést mutatnak a Szolgálat tevékenységei felé, segítőkészek és nyitottak olyan módszerek, eszközök megismerésére és elsajátítására, amelyeket a későbbiekben, saját életükben, segítői illetve kortárs kapcsolataikban fel tudnak használni.

A klub, havonta egy alkalommal páratlan héten, szerdai napon 14.00 és 16.00 óra között várja az érdeklődőket.


5.) "Gamma Gt. Önsegítő csoport"

Olyan, önkéntes alapon szerveződő, anonim alkoholista csoport, amely folyamatosan bővülő taglétszámmal működve várja a gyógyulni vágyó, illetve a már gyógyult alkoholbetegeket.

A csoport minden csütörtökön 17.00 és 19.00 óra között várja sorstársait.


6.) "Közösségis csoportfoglalkozás"

A csoport azoknak a személyeknek szól, akik a szenvedélybetegek közösségi ellátásában részesülnek. A csoport célja, az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése, a stresszkezelés és a hatékony problémamegoldó stratégiák elsajátítása a szerhasználattal szemben.

A csoport minden páratlan héten, csütörtökön 18.00 és 20.00 óra között várja az érintetteket.


7.) "Női klub"

Olyan, önkéntes alapon szerveződő csoport, amely folyamatosan bővülő taglétszámmal működve várja azokat a nőket és asszonyokat, akiknek életét saját vagy partnerük szerhasználata megnehezít.

A csoport minden páros héten hétfőn 18.00 és 20.00 óra között várja az érintetteket.


8.) "Nézőpont"

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött szerződés alapján, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársaival együtt a foglalkozás az evangélium fényében azokat a személyeket szólítja meg, akik a Szolgálatnál megelőző-felvilágosító szolgáltatáson, vagyis elterelésen vesznek részt. A foglalkozás célja az, hogy a szakmai munka mellett lehetőséget biztosítsunk a kereszténység felé nyitott elterelésben résztvevők számára, hogy a lelki életükben felmerülő kérdéseikre a Katolikus Egyház tanításaival egybehangzó válaszokat kapjanak. A foglalkozás során a Szent András Evangelizációs Iskola módszereit alkalmazva - amely a mai kor emberét saját élethelyzetében hatékonyan szólítja meg, - mintegy lehetőséget teremtünk arra, hogy a csoport tagjainak gondolkodása, életmódja, életvitele pozitív irányba változzon.

A csoport minden páros héten, szerdán 17.00 és 19.00 óra között várja a résztvevőket.


9.) "Nappalis csoportfoglalkozás"

A csoport azoknak a személyeknek szól, akik a szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülnek. A foglalkozás célja az, hogy az ellátásban részesülő szenvedélybetegek azon készségeit fejlessze (konfliktuskezelés, stresszkezelés, probléma megoldás), amelyek segítségével a későbbiekben a mindennapi nehézségek megküzdésében eredményt érhetnek el.

A csoport minden páros héten csütörtökön 18.00 és 20.00 óra között várja az érintetteket.


10.) "Közösségépítő és szabadidős csoportfoglalkozás"

Szent András Evangelizációs Iskola közreműködésével a foglalkozás lehetőséget teremt a résztvevőknek - idősebbeknek és fiataloknak egyaránt - a szabadidő hasznos eltöltésére, valós alternatívát kínálva a hétvégi szórakozóhelyek látogatásával és a szerhasználattal szemben. Cél az, hogy olyan közösség vagy közösségek nőjenek ki az alkalmak során, amelyek képesek tagjaikat megtartani, mintegy felelősséget vállalva egymásért, megtapasztalva a közösséghez tartozás élményét.

A csoport minden páros héten, pénteken 18.00 és 21.00 óra között várja az érdeklődőket.


Egyéb lehetőségek


11.) "Egyéni, pár és családterápia"

Felmerülő igényeknek, az ellátásban részesülők állapotára és szükségleteire reagálva szakképzett családterepauta vezetésével a Szolgálat az egyéneknek, pároknak és a családok számára biztosítja a terápiát, a munkatársakkal előre egyeztetett időpontokban.

Havonta, minden második hétfőn 14.00 és 18.00 óra között.


12.) "Orvosi konzultáció"

A Szolgálattól segítséget kérő személyek állapotára és szükségleteire reagálva pszichiáter, gyermek- és ifjúság pszichiáter szakorvos vezetésével pszichoedukációt és pszichoterápiát biztosítunk, a munkatársakkal előre egyeztetett időpontokban.

Orvosi konzultáció minden páratlan hét kedden 14.00 és 16.00 óra között történik.


13.) "Állapotfelmérés"

A Szolgálathoz elterelésre érkező személyek számára, szakképzett szakember bevonásával, a szakmai program szerinti állapotfelmérést biztosít az intézmény. Az időpont-egyeztetés minden esetben előzetesen történik.

Az állapotfelmérés minden páratlan hét hétfőn 16.00 és 20.00 óra között zajlik.


Állandóan működő csoportjainkat a Szolgálattól segítséget kérők és érdeklődők ellátási formától függetlenül igénybe vehetik, kivéve az elterelteknek biztosított csoportfoglalkozásokat. Az eltereltek a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött szerződésben meghatározott csoportfoglalkozáson vehetnek részt - az egyéni foglalkozások mellett - az elterelés ideje alatt. Az elterelteknek vezetett csoportfoglalkozáson kívüli foglalkozások a lakosság előtt is nyitva állnak.