Nappali | Közösségi | Elterelés | Alacsonyküszöbű | Prevenció | Csoportok
Missziónk | Önsegítő csoport | Hálózat | Képgaléria

RÉV
ElterelésEz a szolgáltatás nem olvad egybe sem a Szenvedélybetegek Nappali Intézményével, sem a szenvedélybetegek közösségi ellátásával, ezektől függetlenül működik.

Az Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel kötött szerződésének értelmében 2003. július 4-től végzi a Büntető törvénykönyv (1978. IV. törvény; Btk.) és a Büntetőeljárási törvény (1998. XIX. törvény; Be.) alapján, valamint a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM rendelet szerint a megelőző-felvilágosító szolgáltatást.

2009. június 1-je óta a SZMM által elfogadott szakmai program mentén az intézmény továbbra is biztosítja a szolgáltatást. Az elterelés a kábítószert kipróbálók és nem rendszeresen használók részére a Szolgálatnál elvégezhető hat hónapos kezelési alternatíva a szankcionálás körében, a büntetéssel szemben. A szakmai program alapján a megelőző felvilágosítás során megjelent eltereltek egyéni és csoportos foglalkozáson vehetnek részt a jogszabályban meghatározott időtartamban és időközönként. A 2007-es évtől a Szent András Evangelizációs Iskolával kötött megállapodás, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet engedélye alapján lehetőség nyílt arra, hogy az elterelésben résztvevő munkatársak a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársaival az evangélium fényében közös csoportfoglalkozást tartsanak az erre nyitott eltereltek számára.