Nappali | Közösségi | Elterelés | Alacsonyküszöbű | Prevenció | Csoportok
Missziónk | Önsegítő csoport | Hálózat | Képgaléria

RÉV
Misszió


"Reményt és jövőt adok nektek!"A Szolgálat tevékenységének középpontjában nem egy megszokott orvosi koncepció, hanem a keresztény eszmeiségen nyugvó mentálhigiénés gondoskodás áll. Ennek keretében a Szolgálat szeretetteljes elfogadáson alapuló légkörben arra törekszik, hogy a szakmai igényesség követelményén túl a segítséget kérők lelki, spirituális igényeire is tekintettel legyen, a lelki életben felmerülő kérdésekre a Katolikus Egyház tanításával egybecsengő választ adjon, és segítséget nyújtson. A bekerülésnek azonban nem feltétele, és a terápiának nem célja a vallási elköteleződés. Missziónk mintegy lehetőségként kínálja fel a Szolgálathoz forduló embereknek a teljes gyógyulást és szabadulást, amely Jézus Krisztusban és Ő általa történik.

"Reményt és jövőt adok nektek!" - ezzel a Jeremiás próféta könyvéből származó ígérettel Szolgálatunk azt a célt tűzte maga elé, hogy a Szolgálattól segítséget kérőknek átadja Jézus Krisztus szabadító örömhírét.

Az Egyház közösségét és benne minden keresztény embert így figyelmeztet Péter apostol: "Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi tőletek!" (1Pét 3, 15).

A bennünk lévő reménység oka pedig az, hogy Jézus a Krisztus! Benne van gyógyulásunk, szabadulásunk, egész életüknek és emberségünknek helyreállása, egyszóval mindaz, amit hitünk szerint az üdvösség jelent.

A péteri figyelmeztetést hallotta meg a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, amikor misszióját meghatározta az alábbiak szerint.

A Katolikus Egyházzal és a Karitásszal közösségben, munkatársaink, és önkénteseink a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársaival együtt a szenvedélybetegség rabságában sínylődőknek hirdeti tanúságtétellel, tanításokkal, evangelizációs alkalmakkal, személyes beszélgetésekkel, és zenei szolgálattal, hogy Jézus Krisztus az ő számukra is szabadulást, személyes problémáikra választ és megoldást jelent. Reményt jelent az evangélium, minden olyan helyzetben, amikor "ember már nem segíthet".

A misszió ereje abban rejlik, hogy arra, aki ma még szenvedélybeteg, holnap - Jézus Krisztus által - olyan jövő köszönt, ahol a kétségbeesés helyét elfoglalja egy jobb jövőre irányuló reménység, a rabság helyét pedig Isten gyermekeinek szabadsága.

Ezzel a missziós látással próbálja Szolgálatunk az evangélium hirdetését teljesebbé tenni, hozzájárulván ahhoz, hogy egyetlen ember kérdése se maradjon válasz nélkül, hanem mindenkinek felragyogjon "Krisztus Jézus ismeretének mindent felülmúló volta" (Fil 3,8).

Reményünk Krisztus Jézus, ezért hirdeti Szolgálatunk napról napra, hogy élete és jövője annak van, aki szabadságban él, és csak az lehet szabad igazán, akit a Fiú szabadít meg (vö.: Jn 8, 36). Szolgálatunk azért imádkozik és dolgozik szüntelenül, hogy minél több ember életében legyen kézzelfogható valóság ez az igazi szabadság.