Nappali | Közösségi | Elterelés | Alacsonyküszöbű | Prevenció | Csoportok
Missziónk | Önsegítő csoport | Hálózat | Képgaléria

RÉV
PrevencióAz eddigi alaptevékenységek mellett a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársai Székesfehérváron és a környék iskoláiban felmerülő igény és szükség szerint prevenciós célú csoportfoglalkozásokat tartanak.

Az elsődleges, primer prevenció iskolai színterén a Szolgálat indulása óta jelen van. A Szolgálat munkatársai felkérésre foglalkozásokat vezetnek, elsősorban pályázati források felhasználásával. Az oktatási intézményben a diákokkal folytatott készségfejlesztő csoportfoglalkozások mellett kiemelt feladatnak tartjuk a tantestülettel való együttműködést, képzés, egészségfejlesztő vagy esetmegbeszélő csoport formájában.

A szakmai munka során a szülők tájékoztatását és bevonását a preventív munkába szintén kiemelt fontosságúnak tartjuk, mindez szülői értekezleteken, fogadó órákon, diákokkal és tantestülettel közösen szervezett iskolai rendezvények keretén belül történik. Ugyancsak a megelőzés részét képezi az iskolai vezetőség bevonása, továbbá a kábítószer-probléma iránti érzékenység kialakítása.

A diákokkal folytatott csoportfoglalkozásokat együttműködési megállapodás megkötése után, szakképzett és ezen a területen nagy tapasztalattal rendelkező munkatársak tartják.Tisztelt Társintézmények, Iskolák, Civilek, és Érdeklődők! A RÉV Szolgálat magas szakmai színvonalon olyan mobilis drogprevenciós kiállítást hozott létre, amely az Önök intézményében és rendezvényein is kiállítható meghívás és előzetes egyeztetés alapján!